Rie Watanabe

Li Rie ja’ jun tsebal jvabajom ta Sak Tzevul

“Ta chanobvun Sak Tzevule, jkotoltik ta xi pasotik ta jchanubtasvanej xchi’uk ta jchanvun, ta yilolalik sp’ijilik japonetike chalik li sensei, ti ja’ yech ta xalbeik li jchanubtasvaneje, yu’un la ja’ buch’u ba’yi no’ox chanave.Ta chanobvun Sak Tzevule, ta xkich’jbatik ta muk’jujun tal, ta xich’ ich’el ta muk’ ti jeljeltosotike ti mu jko’oltas jbatik k’u x-elan jch’ieltike, yu’un jeltos jkuxlejaltik xchi’uk jk’opojeltik. Li chanobvune ja’ jun tso’opil ti yo bu xu’jchantik vilel jkotoltike, mi ta jk’antik li vilel ta toyol tajmeke yu’un xu’, k’usie ta sk’an ta jna’tik li stalel skuxlej bu likemotik talel.”