Juan Chawuk

Jun winik b'a slamanil k'inal

"Ja ma’wa xya’ slap ja sk’u’i’, ma’wa xk’an yal jastal oj a’tijuk jun b’onwanum jastal k’ajyelxa’, wa xlutxi ma wa xmilxi ja jas wa sk’ana oj sk’uluki’, wa xmakxi ja sak’anili’. Jun lekil b’onwanum mi t’ilanuk oj sneb’ ja jastal wa sk’ulan ja tuki’, yujni kechan ja’ lek oj sk’uluk ja jas wa xyala ja yaltsila...

..Ja slekilal ja kaltsiltiki’ ja’ tsamal oj kab’tik ja jsak’aniltiki’ juts’in juts’ini’; ti’ tiw ja wa sta’a sb’aj ja yak’il ja lu’um k’inal sok ja jas wa x-el ja b’a sk’ujoli’.Ja’ yuj ja Chawuki’ wa xyala: A’a ochuk ja lu’um k’inal ja b’a wa wojoli’, sb’a oj cha ochan ja we’n ja b’a lu’um k’inali’...”