Damián G. Martínez Martínez

K'uxi icha' pas ta bats'i vinik

“Sak Tzevul ja’ xkak’ o jba ta ojtikinel bu likemon talel, ja’jbats’i bi, ja’ kik’oj ech’el k’ucha’al xbat o k’ak’al, lavi une vo’on xa ta jva’an jba. Li xch’ulel li Sak Tzevul kolem, siket no’ox, oy xi’elal, stale/ stuk, ko’ol k’ucha’al jkotuk chon, ta xvil k’ucha’al jkotuk kiletal chon ta vinajel;ti bu sk’otele ja’ta xak’ta tunesel...

...Li k’usi ta skolta o sba ech’ele ja’ ta xak’ ta ¡leí ti k’usitik x-elan oy sp’ijil tí jlumaltike, sk’elel ech’el k’u x-elan xjel ech’el ti jkuxlejaltik ta vo’ne tey ta jlumaltike. Ja’jun sna’obil ti mu’yuk bu ta tael ta sa’el ta jpokuk vun bu ta sk’elanike, ja’ no’ox ti tey ta xkak’tik komel ta jch’ich’eltík k’ucha’al chkom ta jch’amaltik.”

  • B’a spakaxil man b’a stojolil k’ab’al: Damián Martínez, Yadira Molina sok Enrique Martínez, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 1982. Ijlab’al: Francisco Martínez.
  • De izquierda a derecha: Damián Martínez, Yadira Molina y Enrique Martínez, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 1982. Foto: Francisco Martínez.
  • Ta yelav jts’et k’obtik k’alal ta jbats’i k’obtik ja’ik: Damián Martínez, Yadira Molina xchi’uk Enrike Martínez, Jobel, Chiapa, ta sjabilal 1982. Lok’obail ja’ yu’un: Francisco Martínez.
  • Lijkesa yilel ta wo’elk’abal: Damián Martínez, Yadira Molina sok Enrike Martínez, Jobel, Chiapa, 1982. jLok’tawanej: Francisco Martínez.
  • Me’jun Elba Martínez, Juchitán, Oaxaca, 1973. Ijlab’al: K’eb’ub’al yuj ja b’a wa xnolxi’ ju’un jumasa b’a Sak Tzevul.
  • Doña Elba Martínez, Juchitán, Oaxaca, 1973. Foto: cortesía archivo de Sak Tzevul.
  • Jmeme’tik Elba Martínez, Juchitán, Oajaka, 1973. Lok’obail lok’em ta snail lok’obail yu’un Sak Tzevul.
  • Jme’tik Elba Martínez, Juchitán, Oajaka, 1973. Lok’ombail yak’o Sak Tzevul.
 • Damián Martínez con Sak Tzevul en concierto, 2008.

  Archivo: Sak Tzevul.
 • Sak Tzevul.

  Archivo: Sak Tzevul.
 • Sak Tzevul en concierto, 2008.

  Archivo: Sak Tzevul.
 • Sak Tzevul graba el disco Xch’ulel Balamil, 2008.

  Archivo: Sak Tzevul.
 • Damián Martínez.

  Archivo: Sak Tzevul.